website design software

Kamer van koophandel: 41 134007 sinds 3 december 1993

Belastingdienst: 8032.110260

Doelstelling en collectiebeleid:

De Stichting heeft ten doel het verzamelen, beheren en tentoonstellen van kunst welke tezamen een collectie vormen, die (als geheel of waarvan delen) een representatief beeld geven van hedendaagse kunstuitingen beginnende vanaf het jaar 1949, het eerste geboortejaar van de oprichters. Bestuurders kiezen steeds voor uitbreiding van de collectie op basis van de financiële mogelijkheden van de Stichting, alsmede op hun persoonlijke voorkeuren en interesses van dat moment.

Het bestuur:

  • Voorzitter: Peter Buisman
  • Penningmeester: Margo Odijk
  • Secretaris: Ester Buisman

Bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

Het bestuur verantwoordt zich in haar jaarlijkse vergadering en door publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening.