website design software

Kamer van koophandel: 52 565289 sinds 13 april 2011

Belastingdienst: 8505.02.251

Doelstelling en collectiebeleid:

De Stichting heeft ten doel het beheren, in standhouden en presenteren van kunstobjecten in de buitenruimte van Rotterdamse wijk Ommoord. Bestuurders kiezen steeds voor uitbreiding van de collectie op basis van de financiële mogelijkheden van de Stichting, waarbij instandhouden van de bestaande kunst vóór gaat op het introduceren van nieuwe kunstobjecten.

Het bestuur:

  • Voorzitter: Peter Buisman
  • Penningmeester: Jurgen Lakens
  • Secretaris: Harm Teunissen
  • Bestuursleden: Ciske Bok, Martine van der Plas, Mariëlle van der Heeden, Arie Vuyk, Pablo Waakop Reijers

Bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

Het bestuur verantwoordt zich in haar jaarlijkse vergadering en door publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening.