Stichting Art Imaginaire bouwt en beheert een verzameling van kunstwerken en kunstobjecten die gezamenlijk (uiteindelijk) een tijdsbeeld van de 20ste en 21ste eeuw weergeven. De verzameling van de Stichting en alle actuele informatie over onze activiteiten is te zien op

Stichting Art Imaginaire kent drie typen donaties:

  • Een algemene donatie, in geld, waardoor het voor Art Imaginaire mogelijk wordt de verzameling uit te breiden.
  • Een specifieke donatie in geld, bedoeld om een specifiek werk of kunstobject aan te kunnen kopen. Art Imaginaire gaat dan op zoek naar andere donateurs die ook aan de aankoop van het betreffende object willen bijdragen.
  • Het doneren van een kunstobject.

In principe worden de kunstwerken en kunstobjecten in het bezit van Art Imaginaire niet verkocht. Wel kunnen de werken, onder voorwaarden, worden tentoongesteld, uitgeleend en geruild voor andere werken.

Stichting Art Imaginaire is door de belatingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) waardoor uw donatie fisclaal als gift wordt aangemerkt.

Donaties kunnen worden gestort op onze bankrekening:

NL75 INGB 0001 3871 28

t.n.v. Stichting Art Imaginaire te Rotterdam

Nadere info: artimaginaire@gmail.com

 

website design software