website design software

Maandelijks wordt er onder redactie van Margo Odijk een Nieuwsbrief opgesteld voor de bewoners van de Ommoordse Herema-flat.

Berichten en vragen kunnen worden gemaild naar: vvesoderblomplaats@outlook.com